Skip to main content

OPEN Dashboard

Provinciale erfgoedtoepassingen

De provinciale erfgoedhuizen samenwerkend binnen OPEN, spelen een belangrijke rol in uitrollen van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Naast kennisdeling en ondersteuning voor erfgoedorganisaties in de vorm van digitaal-erfgoed-coaches dragen de erfgoedhuizen bij aan de nationale infrastructuur. Verschillende provincies bieden ondersteuning voor het ontsluiten van erfgoed bij de bron doormiddel van collectieve collectieregistratiesystemen. Enkele provincies beschikken over de mogelijkheid om op die manier Linked Data te publiceren.

De situatie is per provincie verschillend. Om meer inzicht te krijgen in het digitale landschap werd in 2021 een onderzoek gedaan naar provinciale erfgoedtoepassingen om bronnen, dataplatforms en diensten in kaart te brengen.

Dit dashboard toont de huidige stand van zaken per provincie. De infrastructuur, de op til staande ontwikkelingen en de wensen. Op deze manier kan kennis en kunde makkelijker uitgewisseld worden en kan samenwerking de ontwikkeling versnellen.

Noord-Holland

Sticting Erfgoed & Publiek
www.noorderstruun.nl

Friese bronnen

Linked data sets

50%

Flevoland

Zuid-Holland

Zeeland

Friesland

Sticting Erfgoed & Publiek
www.noorderstruun.nl

Friese bronnen

Linked data sets

50%

Overijssel

Utrecht

Noord-Brabant

Groningen

Sticting Erfgoed & Publiek
www.noorderstruun.nl

Friese bronnen

Linked data sets

50%

Drenthe

Gelderland

Erfgoed Gelderland
Collectie Gelderland

Limburg