Skip to main content

Wikidata: SPARQL tutorial

Uitleg van de syntax van SPARQL Engelstalige tutorial voor wie de syntax van SPARQL wil begrijpen om er zelf mee aan de slag te kunnen. Redelijk uitgebreid. Gepubliceerd door Wikidata, met voorbeelden die je kunt uitproberen op het SPARQL-endpoint van Wikidata. Zo leer je hun data ook beter kennen.

Read More

Verbind je termen

Praktische handleiding die uitwerkt hoe je je gegevens in Adlib kunt koppelen aan externe thesauri als de AAT. De handleiding is ook bruikbaar voor andere collectiebeheersystemen en voor andere thesauri of terminologiebronnen.
Er wordt stap voor stap beschreven:
hoe je gegevens in Excel kunt exporteren
kunt opschonen
in Excel kunt koppelen aan de AAT
en dan weer in Adlib kunt importeren
en wat je kunt doen met trefwoorden die niet in de thesaurus staan
introductie van de tool CultuurLINK

Read More

Online cursus: Basisprincipes van Linked Open Data

Uitleg van de concepten en technologie van Linked Data. Engelstalige online tutorial uit de serie The Programming Historian. Deze tutorial is echter ook geschikt voor niet-historici.
Aan de orde komen: Wat is Linked Open Data? Triples en URI’s, ontologieen, RDF en introductie SPARQL.

Read More

Online cursus Linked Data Engineering

Gedegen theoretische kennis van Linked Data en in de standaarden en technologie. Het is een Engelstalige MOOC, een online cursus die je in eigen tempo kunt doen. De cursus is opgedeeld in kleine modules, afgewisseld door oefeningen. Voor veel van de oefeningen is programmeerervaring nodig.
De onderwerpen zijn: Linked Data, RDF, RDFS, vocabulaires, ontologieen, SPARQL.
De latere delen zijn voor de gemiddelde erfgoedprofessional erg theoretisch en moeilijk, doe evt. alleen de eerste delen

Read More

Leren Preserveren

De cursus ‘Leren Preserveren’ biedt erfgoedprofessionals de benodigde basiskennis voor het duurzaam opslaan, beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed.

Read More

Handleiding webarcheologie

Webarcheologie is een nieuw gebied in e-cultuur waarbij we relatief nieuwe (born digital) objecten die nog niet zo lang geleden verloren lijken te zijn gegaan, opgraven en reconstrueren met nieuwe (digitale) gereedschappen. In dit handboek is een eerste aanzet tot een beschrijving van webarcheologie.

Read More