Skip to main content
Beherende organisatie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Naar organisatie website

Onderwerp

Terminologie bronnen

Beschikbaar sinds

2016

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

PoolParty Semantic Suite

PoolParty is een platform voor het maken en beheren van enterprise knowledge graphs. Het platform biedt verschillende mogelijkheden, maar wordt in het netwerk vooral gebruikt voor het gemeenschappelijk beheren en publiceren van terminologiebronnen.

Ga naar het platform

Achtergrond

Gebruik gestandaardiseerde termen
Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties

Kennis

Vraag het de digitaal-erfgoed-coach

Bekijk ook

Termennetwerk
zoekmachine voor termen