Skip to main content
Beherende organisatie

NDE

Naar organisatie website

Onderwerp

Archiveren social media

Beschikbaar sinds

2020

NDE

Sociale media-archivering: best practices

Als onderdeel van het project ‘Afstemming Sociale media-archivering’ van het Netwerk Digitaal Erfgoed zijn er in 2020 diverse pilots uitgevoerd naar verschillende aspecten van Sociale media-archivering. Deze pilots hadden als doel praktijkervaring op te doen met het selecteren, harvesten en opslaan van sociale media. Erfgoedinstellingen die zelf sociale media willen gaan archiveren, vinden hier in één oogopslag vijf best practices en talloze praktische tips.

Lees verder op Zenodo

Achtergrond

Web- en sociale media-archivering
Kennisnetwerk Informatie en Archief

Kennis

Vraag het de digitaal-erfgoed-coach

Bekijk ook

An Overview of Social Media Archiving Tools
FAQ social media archiving tools
Deze FAQ zijn onderdeel van het onderzoek naar social media archiverings tools uitgevoerd door NDE