Skip to main content
Beherende organisatie

NDE

Naar organisatie website

Onderwerp

Archiveren software

Beschikbaar sinds

2020

NDE

Software archivering en de Nederlandse erfgoedsector

Onderzoek naar software-archivering om veel voorkomende barrières bij erfgoedinstellingen te verlagen. Onderdeel van dat project is ook het inventariseren van bestaande software-archiveringsinitiatieven in Nederland. Dit rapport doet verslag van een aantal interviews met medewerkers van software-archiverende instellingen. Het geeft zo een korte, praktijkgerichte update van het rapport ‘Software Sustainability’ van Patrick Aerts uit 2016.

Lees verder op Zenodo

Achtergrond

Kennis

Vraag het de digitaal-erfgoed-coach

Bekijk ook