Skip to main content

Handleiding ‘Maak je erfgoedsite gebruiksvriendelijk’

Deze handleiding bevat praktische adviezen voor een gebruiksvriendelijke presentatie van digitaal erfgoed op de websites van erfgoedinstellingen. Deze adviezen zijn gebaseerd op onderzoeken onder gebruikers van digitaal erfgoed onder het algemeen publiek. Het gaat om drie onderzoeken die zijn uitgevoerd door het domein Zichtbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed in de periode 2018-2020.

Read More

ErfGeo

ErfGeo ontsluit toponiemen, administratieve grenzen en locaties van plaatsen, bestuurlijke eenheden, straten en gebouwen.

Read More

LOD Aggregator (LODA)

More and mor heritage institutes are taking steps to publish their collection information as Linked Open Data (LOD), especially in Schema.org to increase the visibility in Google and other major search engines. To lower the barriers for contributing data to Europeana we designed a basic pipeline, the LOD-aggregator, that harvests the published Linked Data and converts the Schema.org information to the Europeana Data Model (EDM) to make the ingest in the Europeana harvesting platform possible.

Read More

LDWizard

LD Wizard is a generic framework for creating end-user focused Graphical User Interfaces (GUIs) that simplify the creation and publication of linked data.

Read More

Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid

Achtergrondinformatie over het door NDE ontwikkelde Kostprijsmodel voor digitale duurzaamheid. Op de site van NDE wordt het Kostprijsmodel in perspectief geplaatst, en zijn links te vinden naar interessante bronnen voor meer informatie.

Read More

Digitoegankelijk

Informatie en stappenplan voor het toegankelijk maken van websites voor iedereen. Website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Je vindt er uitleg over wat digitale toegankelijkheid is en wat er van je website wordt verwacht. Ook is er een stappenplan voor wat er bij komt kijken.

Read More

DC4EU

U zoekt naar manieren om uw collectie aan een internationaal publiek aan te bieden. Manieren om uw collectie te verbinden met internationale erfgoedcollecties en zo meer context mee te geven aan gebruikers van uw collecties. DC4EU is er om u te helpen.

Read More

Auteursrechtentool, regel je rechten

Erfgoedcollecties zijn vaak omvangrijk en divers. Het is niet altijd duidelijk of een werk nog auteursrechtelijk beschermd is en bij wie de auteursrechten liggen. Dat moet je wel weten als je een collectie bijvoorbeeld online wil zetten, omdat je daarover afspraken met de rechthebbenden moet maken. Dit beslismodel helpt je de juiste stappen te nemen om de rechten situatie van een bepaald collectie onderdeel vast te stellen. Welke keuzes je vervolgens maakt kan per instelling verschillen.

Read More