Skip to main content
Beherende organisatie

NDE

Naar organisatie website

Onderwerp

Duurzaam bewaren

Beschikbaar sinds

2023

NDE

Handreiking Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid

Het doel van de Handreiking Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid is om de opbouw en werking van het model vast te leggen. Op deze wijze biedt het instellingen de benodigde handvatten om zelfstandig het kostprijsmodel toe te passen en als sturingsinstrument te implementeren in de eigen organisaties. Daarnaast fungeert deze notitie, voor onder andere trainers en coaches op het gebied van digitale duurzaamheid, als handboek voor het eigen maken van de theorie rondom het kostprijsmodel.

Lees verder op Zenodo

Achtergrond

Vind de juiste preserverings tools
Community Owned digital Preservation Tool Registry (COPTR)

Kennis

Kennisplatform Preservation
Kennisnetwerk Informatie en Archief

Bekijk ook

Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid