Skip to main content
Beherende organisatie

NDE

Naar organisatie website

Onderwerp

Archiveren social media

Beschikbaar sinds

2021

NDE

IHLIA LGBTI Heritage. Use case social-media-archivering

IHLIA LGBTI Heritage verzamelt, bewaart en ontsluit relevante informatie over homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen, hun geschiedenis, leefwereld en cultuur. Als onderdeel van het programma ‘Social Media Archivering’ van het Netwerk Digitaal Erfgoed is IHLIA gevraagd één van de voorbeeldprojecten uit te voeren en daarin de makers van social media centraal te stellen. Dit is het verslag van dat onderzoek, een proces van ‘trial and error’.

Lees verder op Zenodo

Achtergrond

Web- en sociale media-archivering
Kennisnetwerk Informatie en Archief

Kennis

Vraag het de digitaal-erfgoed-coach

Bekijk ook

An Overview of Social Media Archiving Tools
FAQ social media archiving tools
Deze FAQ zijn onderdeel van het onderzoek naar social media archiverings tools uitgevoerd door NDE