Skip to main content

Stap 1 van 6

Online.Leren/OpenRefine/Deel IV

Oefenen met OpenRefine

Transformeren: datums naar ISO-waarde

Elk stukje data in OpenRefine is van een bepaald type. Tot nu toe hebben we in deze training enkel gebruik gemaakt van het type ‘string’. Dit staat voor een stukje tekst. Een type kan echter ook een nummer of datum zijn. Een nummer is vanzelfsprekend numeriek en een datum is opgebouwd volgens de internationale standaard ISO 8601.

Dit wil zeggen dat een datum wordt weergegeven in cijfers, in de volgorde: jaar-maand-dag ofwel jjjj-mm-dd. 4 juli 2013 is in ISO waarde bijvoorbeeld 2013-07-04. De datum wordt gevolgd door de tijd, aangeduid met een T, en de tijdszone (Z).

Op het moment dat de datums in een databestand volgens de internationale standaard zijn ingevoerd kun je hier allerlei toepassingen op loslaten. In de meeste moderne collectieregistratiesystemen is het zelfs een voorwaarde om een datum in te kunnen voeren en je raadt het al, OpenRefine kan hier prima bij helpen.

Erfgoed.Online

Deze online training is een initiatief van Erfgoedhuis Zuid-Holland en is gebaseerd op de Gebruikershandleiding die op de website van OpenRefine wordt gepubliceerd. Heb je suggesties voor deze Online.Leren traininng? Neem contact op met Landelijk Contact Museumconsulenten